Թիվ֊2 ամբաս տանյալը փաստաբան է վարձել իր «բարի համբավի» արատավորման հարցով։ Այդ փաստաբանը պետք էր տեղեկացված լիներ, թե ինչպես իր պաշտ պանյալը ֆլեշի բարսեղի միջոցով… Փայլակ Ուռուսյան

Փայլակ Ուռուսյանն իր էջում գրել է. Թիվ երկու ամբաս տանյալը փոխանակ մտածի իր հանդեպ հա րուցված տասնյակ հատորներով քր եական գործերի մասին, դեռ մի բան էլ չես իմանում որտեղից ինչ որ մի տարօրինակ փաստաբան է վարձել իր «բարի համբավի» արատավորման հարցով։ Շատ անգամ ես

փաստերով ներկայացրել եմ թիվ֊2 մե ղադրյալի կողմից պաշտոնական դիրքի չա րաշահման մասին։ Եթե լուրջ քն նչական գործողություններ իրականացվեն, վստահ եմ, որ քրեական օրենսգրքի հոդ վածների 80 տոկոսով թիվ֊1 ամբա ստանյալը կմե ղադրվի։ Միայն մեկ օրինակ՝ անհեթեթություններ դուրս տալուց առաջ, փաստաբանը պետք էր

տեղեկացված լիներ, թե ոնց իր պաշտ պանյալը ֆլեշի բարսեղի միջոցով թու նավոր դիզվա ռելիքը դպրոցների ջեռուցման համար բաժանեց, որի
Հետևանքով 100-ավոր երեխաներ թունավորվեցին։ «Փաստաբանին» ասեմ, որ իր պաշտ պանյալի բարի

համբավը նրա անցյալ քրչոտ կյանքում է եղել։ Քանի որ ես միշտ փաստերով եմ խոսում, վերը նշված հան տագործության հետ կապված վկաներ էլ նշեմ՝ աբրահամյան հովիկ,ատգամավոր Մելքոնյան Գագիկ ու այլն։Դեռ այսքանը։ Ու նա էլ ասեմ, որ չփորձեք հայ ժողովրդին ահա բեկել։ Մենք՝ ժողովուրդն է տերը մեր պետության։