Երեկ թուրքերը կրկին մեկ հերոսի կյանք են խլ ել… հիշեք Էրդողանի խոսքերը Էնվեր փաշայի մասին՝ Շուշիում: Մի թույլ տվեք, որ… Ռուզան Ասատրյան

Ռուզան Ասատրյանը գրել է. Երեկ թուրքերը կրկին մեկ հերոսի կյանք են խլ ել… ՈՐ… թուրքերը չհամարձակվեն մեր տարածքների և ճանապարհների վրա ինքնագլուխ կարգադրություններ անել, փակել ՀՀ-ի տնտեսական երա կները՝ պետությունում քա ոս ստեղծելու թշ նամական ծրագրով, որ մեր

սահմանում կանգնած տղաներին չհամարձակվեն նշանառության ներքո վերցնել, կարծում եմ՝ հայոց առյուծները պարտիզանական հզոր շարժում պիտի նախաձեռնեն՝ անսպասելի և լուրջ հար վածներ հասցնելով նրանց էական ռեսուրսներին, այս միջոցառումները բնորոշելով որպես իրական ժողովրդական շարժում, հայոց բանակին և

պետությանը հեռու պահելու միջազգային թուրքական սադ րանքներից: Քանի որ թուրքերի անօրինական բոլոր ընդվզումները, թեպետ խաղաղապահների ներկայության կրկին ժողովրդի ազնիվ զավակների կո րստի միջոց են լինում, որը ազերիների կողմից դիտավորյալ է կազմակերպվում, մեզ պայ քարելու

դիմադ րողականությունից զր կելու համար: Բարեկամներ, մեզանից լավ ոչ մեկ չի ճանաչում մեր տեղանքը, Մի թույլ տվեք, որ նրանք ապօրինի գործողությունների գնան, դրա իրավունքը բացարձակ չունեն, ու իրենք են պատ երազմը սկսել մեր դեմ, վար ձու

ահաբ եկիչներով ու չթույլատրվող զին ատեսակներով՝ մեր հողերը զավ թելու համար, հիշեք Էրդողանի խոսքերը Էնվեր փաշայի մասին՝ Շուշիում: Արդեն շուտվանիգ նրանք անցել են կարմիր գիծը՝ հայ ռուսական թավիշի վրայով ու բավ է օրեցօր ընդարձակել Եռաբլուրը: Ելնելով ոնց այլ ազգերի, այնպես էլ հայ ռազ միկների փայլուն մար տավարությունց, ու ղեկավարվելով

Աշոտ Երկաթի փառահեղ ռազ մավարության փորձից պիտի առաջարկությանս մասին լուրջ մտածել: Ժողովուրդը պաշտ պանում է իր անվտանգությունը, քանի որ իրենից բացի ոչ մեկի սիրտը չի ցա վում իր վրա ու ոչ ոք այնպես չի պաշտ պանի նրա տունը, քանի որ տանտերը ինքն է ու հողին են հանձնվում ժողովրդի զավակները… Խորին ցա վակցություններս զո հված քաջի հարազատներին ու ողջ հայ ժողովրդին…