Վահրամ Թոքմաջյանն է, Աշոտ Փաշինյանի պատմության ուսուցիչը… Հիմա պիտի հարցաքն նվեն Աշոտը և պատաս խանատվության են թարկվի սույն անհատը, քանի որ…Նարեկ Մանթաշյան

Վահրամ Թոքմաջյանն է, Աշոտ Փաշինյանի պատմության ուսուցիչը… Հիմա պիտի հարցաքն նվեն Աշոտը և պատաս խանատվության են թարկվի սույն անհատը, քանի որ…Նարեկ Մանթաշյան

Նարեկ Մանթաշյանն իր ֆեյսբուքյան էջում գրառում է կատարել, որտեղ ասվում է հետևյալը. Նկարում Վահրամ Թոքմաջյանն է, Աշոտ Փաշինյանի (նիկոլի որդի) դպրոցական պատմության ուսուցիչը, Աշոտ

Բլեյանի դպրոցում… Ըստ տարբեր պնդումների և էդ դասարանի հավաստի աղբյուրների, նույն ուսուցիչը դասերի ժամանակ խե ղաթյուրել է պատմությունը, քաղաքական նախասիրություններից ելնելով, տարբեր պատճառներով դասաժամն

օգտագործել է, քարոզչական նպատակներով… Այժմ, երբ մի ուսուցիչ նիկոլին քննադա տելու համար դա տվում է, ուրեմն հանուն արդարության պետք է հարցաք ննվեն Աշոտը, Աշոտի համադասարանցիներն ու պատաս խանատվության

ենթ արկվի սույն անհատը… Վահրամ Թոքմաջյանն է, Աշոտ Փաշինյանի պատմության ուսուցիչը… Հիմա պիտի հարցաքն նվեն Աշոտը և պատաս խանատվության են թարկվի սույն անհատը, քանի որ…Նարեկ Մանթաշյան